27
maart
2023
|
10:13
Europe/Amsterdam

Verplaatst kruispunt Sportpaleis en Schijnpoortweg open vanaf 27 maart

Vanaf maandag 27 maart is het kruispunt bij Schijnpoort, ter hoogte van het Sportpaleis, en de Schijnpoortweg verplaatst.  Hierdoor  is de noordelijke rijbaan gedeeltelijk vrijgemaakt voor de werf van de Oosterweelwerken. 

De verplaatsing was noodzakelijk om werfruimte te creëren voor de Bypass.  Deze Bypass komt aan de oostzijde van de bestaande Ring te liggen. Dit is langs de zijde van het Sportpaleis. Tijdens de ingebruikname van de Bypass wordt het nieuwe complex rond de zone van Schijnpoort gebouwd en leggen we de nieuwe, verdiepte Ring aan. 

WhatsApp Image 2023-03-27 at 13.33.26

Bereikbaarheid vanaf maandag 27 maart

Auto’s verplaatsen zich vanaf maandag 27 maart via de meest zuidelijke kant van de Schijnpoortweg. Vanaf dinsdagavond 28 maart zullen fietsers en voetgangers ook gebruik kunnen maken van het verplaatste voet- en fietspad. De markeringen worden momenteel nog aangebracht. Voetgangers zullen wandelen over een voetpad van 1,5m breedte, voor fietsers is er een dubbelrichtingsfietspad voorzien van 3m breedte.

Voor de verschuiving van het kruispunt reed het verkeer richting stad Antwerpen onder de meest noordelijke pijler van het viaduct van de Antwerpse Ring. Het overige verkeer werd gecentreerd onder de meest zuidelijke pijler van het viaduct. In de huidige situatie begeeft alle verkeer zich nu onder slechts één pijler van het viaduct van de R1; de meest zuidelijke. 

Gemotoriseerd verkeer richting Antwerpen en richting Deurne en Merksem hebben evenveel rijstroken als voordien beschikbaar.