24
februari
2021
|
13:44
Europe/Amsterdam

Voorbereidende werken Scheldetunnel: Scheldelaan afgesloten

UPDATE

In maart gaan de voorbereidende werken voor de bouw van de Scheldetunnel op Rechteroever van start. De werfzone van de Scheldetunnel bevindt zich aan de westzijde van het Noordkasteel langsheen de Scheldelaan. Daardoor zal tijdens de bouw van de Scheldetunnel de Scheldelaan plaatselijk afgesloten zijn. 

Fase 1

In de eerste fase voert de aannemer ter hoogte van Total Polymers Antwerp (TPA) rioleringswerken uit en bouwt hij een tijdelijke parking voor TPA. Verder legt hij ook een weg aan die de doorgang van de hulpdiensten tijdens de werken garandeert en richt hij de werfzone in.

Fase 1A

In de eerste week van maart gaat de aannemer aan de slag op de middenberm van de Scheldelaan. Tijdens deze werken blijft verkeer mogelijk in beide richtingen over 1 rijstrook. 

 

Fase 1B

Vanaf 8 maart schuift de werzone naar de zuidzijde van de Scheldelaan. Verkeer rijdt dan op de noordelijke rijweg op versmalde rijstroken. Deze fase duurt tot begin april.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2

Begin april wordt de Scheldelaan afgesloten. Alle gemotoriseerd verkeer zal dan via de Kastelweg geleid worden. We doen er alles aan om de doorstroming tijdens de werken zo optimaal mogelijk te houden, maar we vragen om in de spits (tussen 6:00 en 7:30 uur & tussen 15:30 en 16:30 uur) rekening te houden met een bijkomende reistijd van naar schatting 20 minuten.

In de loop van april zullen ook de verkeerslichten op het kruispunt met Scheldelaan en de Oosterweelsteenweg uitgezet worden. Tot dan geldt er een aangepaste lichtenregeling omdat er nog lokaal verkeer vanaf de TPA-site kan komen.

Fietsers kunnen tijdens deze fase via de Scheldelaan blijven rijden.

Fase 3

In de zomer beginnen de eigenlijke werken voor de tunnel. Daarom wordt in de loop van juni het fietsverkeer ook omgeleid via de Kastelweg. Het fietspad langs Katselweg is een dubbelrichtingsfietspad. Hou hier als fietser zeker rekening met de uitritten van bedrijven en pas je snelheid aan.

Voor het gemotoriseerd verkeer blijft de situatie hetzelfde.

Minder hinder

Om de doorstroming tijdens de werken zo optimaal mogelijk te houden wordt het kruispunt Kastelweg-Scheldelaan aangepast. De beweging van Kastelweg naar Scheldelaan (en omgekeerd) krijgt voorrang op het lokale verkeer dat van het afgesloten deel van de Scheldelaan komt. De aanpassing wordt uitgevoerd voor de start der werken.

Op het kruispunt Kastelweg-Oosterweelsteenweg plaatsen we verkeerslichten. Zo maken we de afslagbeweging Oosterweelsteenweg - Kastelweg makkelijker en zorgen we voor een veilige fietsoversteek.