01
oktober
2021
|
11:15
Europe/Amsterdam

Voorbereiding fase 2 rooiwerken Sint-Annabos van start

Op maandag 4 oktober starten we met het afsluiten van het volgende deel van het Sint-Annabos. Om de toekomstige werfterreinen voor te bereiden op de bouw van de nieuwe Scheldetunnel en het verhogen van de Scheldedijk, rooien we - in twee fases - eerst bomen. Fase 1 startte eind 2020. In november start de tweede fase van deze rooiwerken. Door die zone nu al af te sluiten zorgen we ervoor dat alle 'gaten' in de afsluiting zijn dichtgemaakt. Zo vermijden we dat wandelaars tijdens de rooiwerken toch in deze werfzone belanden.

De Scheldetunnel verbindt het knooppunt Sint-Anna Linkeroever met het zuiden van de Antwerpse haven. Op Linkeroever gaat de tunnel onder de grond tussen de natuurgebieden Blokkersdijk en het Sint-Annabos.
 

De Scheldetunnel zorgt in de toekomst voor de broodnodige extra capaciteit om de Schelde te kruisen. De tunnel verbindt dan het knooppunt Sint-Anna Linkeroever (E34xR1) met de zuidelijke haven op Rechteroever. We verhogen hier ook de Scheldedijk om het binnenland te beschermen tegen overstromingen. Vooraleer aannemer COTU effectief kan starten met de bouw van de tunnel en Scheldedijk, bereiden ze hun werfterreinen voor. Om voldoende ruimte te creëren voor de organisatie van deze werf, worden er bomen gerooid.

Werfzone fase 2 tijdig afgezet

We starten maandag 4 oktober met het afzetten van de werfzone van fase 2. Door dit gebied tijdig af te zetten is er voldoende tijd om deze afsluiting grondig te controleren. Om de veiligheid van de wandelaars in het Sint-Annabos te garanderen, willen we vermijden dat er gaten zijn in deze afsluiting. Ongeveer 52,3 hectare van het Sint-Annabos blijft onaangeroerd en toegankelijk voor wandelaars.

In de tweede fase wordt het volgende deel van het Sint-Annabos afgesloten en gerooid. Zo maken we voldoende plaats om de werfzone te organiseren.

Gerooide delen Sint-Annabos omgezet in waardevol natuurgebied

In totaal verdwijnt er tijdelijk 33 hectare in het Sint-Annabos. Ongeveer 52,3 hectare van het bos, het deel dat het dichtst bij de bewoning ligt, blijft onaangeroerd. Van de 23 hectare bos die plaats moet maken voor de bouwput van de Scheldetunnel, planten we nadien terug 14,4 hectare aan met kwaliteitsvol groen en bomen.

Lantis bouwt hier ook een nieuwe, verhoogde Scheldedijk die het binnenland moet beschermen tegen overstromingen. Hiervoor verdwijnt nog eens 10 hectare groen. Doordat die dijk meer landinwaarts gelegd wordt, komt er aan de Scheldezijde ruimte vrij voor 18 hectare slikken en schorrengebied. We creëren daarmee een rijke biotoop voor watervogels en dragen zo mee bij aan een hogere biodiversiteit van het gebied. Naast de slikken en schorren, komt er nog eens 6 hectare overstromingsbos. De delen van het Sint-Annabos die verdwijnen, worden zo omgezet in waardevol natuurgebied.