22
augustus
2019
|
12:43
Europe/Amsterdam

Wat is heien en waarom doen we het?

Samenvatting

Voor de aanleg van de aanmeerlocatie kan de aannemer - indien trillen niet voldoende lukt - gebruik maken van heien voor het plaatsen van de funderingspalen. Maar wat is heien precies en waarom doen we dat?

Het gebeurt vaak dat de grond waarop gebouwd moet worden niet voldoende draagkrachtig is. Daar gewoon op bouwen zonder maatregelen te treffen kan ervoor zorgen dat de constructie gaat verzakken en scheuren. Om dit te voorkomen kan er gebruik gemaakt worden van funderingspalen. Een heipaal is hier een voorbeeld van. Die heipaal moet tot op de juiste diepte gebracht worden, zodat de constructie die er op steunt in een draagkrachtige grondlaag staat. Soms is dat 30 meter diep. In nog andere situaties - zoals voor het aanmeerplatform aan de Beatrijslaan – wordt er een constructie gebouwd boven water. Een heipaal tot op de juiste diepte krijgen is niet altijd eenvoudig.

Wat is heien?

Eerst wordt de heipaal op de grond geplaatst op de juiste locatie en bevestigd in een hei-installatie. Vervolgens laat de aannemer op de bovenkant van de paal een zwaar gewicht (heiblok) vallen. Zo krijg je het effect van een hamer op een nagel, waarbij de nagel – in dit geval de heipaal – bij elke klop een beetje dieper de grond in boort. Dit proces wordt herhaald, totdat de heipaal de juiste diepte heeft bereikt.

Waarom doen we het?

Net zoals bij het kloppen van een hamer, is een gevolg van het heiproces dat dit geluid maakt. Een kloppend geluid, dat bij de juiste windrichting en -sterkte tot in de brede omgeving hoorbaar kan zijn. Daarom vermijden we heiwerken zo vaak mogelijk en proberen we heipalen eerder in de grond te trillen – wat aanzienlijk minder geluid maakt – of boren we funderingspalen in de grond. Dat laatste geeft geen geluidshinder en passen we bijvoorbeeld toe voor de funderingspalen van de nieuwe P+R. Voor het aanmeerplatform moeten er palen in de bodem van de Schelde aangebracht worden. Het boren van deze palen is door de aanwezigheid van water uitgesloten. Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, starten we met het intrillen van de palen en pas wanneer dit niet meer lukt gaan we over tot heien.