14
mei
2020
|
17:00
Europe/Amsterdam

Wat zijn de voordelen van de Oosterweelverbinding?

Ruimer en gezonder

Dankzij het Oosterweelproject komt er meer ruimte vrij. Die zal ingevuld worden met nieuwe groengebieden waar er onder meer plaats is voor wandel- en fietspaden. Langs de Ring daalt het geluid van het verkeer, waardoor de omgeving een pak aangenamer wordt voor omwonenden. Oosterweel verbetert op vele plaatsen ook de luchtkwaliteit in en rond Antwerpen. Bewoners en bezoekers kunnen genieten van een gezondere stad.

Omgeving Groenendaallaan

 

 

Ter hoogte van de Groenendaallaan verdwijnt de Ring onder de grond. De snelweginfrastructuur wordt zo aangepast dat een ruime overkapping van 850m ontstaat die Merksem en Luchtbal met elkaar verbindt. Er komt een groot park op en langs de Ring. Reizigers maken vlot de overstap van de fiets op openbaar vervoer, of omgekeerd. Het wordt verleidelijk om de wagen te laten staan.

 

 

Ringpark Lobroekdok

 

 

Het volledige viaduct van Merksem verdwijnt. De Ring komt er in een sleuf te liggen, duikt onder het Albertkanaal en wordt in een eerste fase gedeeltelijk overkapt ter hoogte van het Sportpaleis en de Lotto Arena. Het Lobroekdok neemt in het park een belangrijke plaats in. Er komt ruimte vrij om te wandelen, fietsen en ontspannen. Zo leeft de buurt weer op.

 

Vlotter en veiliger

Door de Ring rond te maken en nieuwe of verbeterde op- en afritten aan te leggen, zorgen we voor vlotter verkeer. De verkeersdruk in de omgeving daalt en het doorgaand verkeer is sneller op bestemming. Vlot verkeer op de Ring is de beste remedie tegen sluipverkeer in de woonwijken. Zo beschermen we de zwakke weggebruiker én de buurtbewoner. Door het rondmaken van de Ring, is er bij ongevallen altijd een alternatief beschikbaar: als er in het zuiden van Antwerpen iets gebeurt, kan het verkeer uitwijken naar het noorden en omgekeerd. Zo komt de Ring niet bij elk ongeval helemaal vast te zitten en ontlasten we de lokale wegen. Verder wordt het in- en uitvoegen op de Antwerpse Ring veiliger door het heraanleggen van de op- en afritten. Ter hoogte van het Sportpaleis maken we een einde aan de gevaarlijke kruisbeweging van verkeer dat richting de afrit Deurne gaat en verkeer komende van de E34.

 

Wat aan het Sportpaleis?

Het op- en afrittencomplex Schijnpoort aan het Sportpaleis krijgt een bijkomende aansluiting naar het noorden. Zo wordt het een volwaardig complex waar je de Ring in alle richtingen op kan. Hierdoor kiest meer verkeer voor de Ring, in plaats van door de woonwijken in Deurne, Merksem en Borgerhout te rijden. Om het lokaal verkeer op de Schijnpoortweg te verbeteren, verleggen we het op- en afrittencomplex enkele honderden meters zuidwaarts van de Schijnpoortweg, met een nieuwe verbinding die over de verdiepte Ring loopt. Ter hoogte van dit op- en afrittencomplex tellen we 12 rijstroken, 5 pechstroken en 4 op- en afritstroken die allemaal in de overkapklare sleuf liggen of erop uitkomen. Enkel de 4 rijstroken en de pechstrook van de lokale verbindingsweg zullen nog bovengronds zichtbaar zijn. Dankzij deze ingrepen pakken we sluipverkeer aan, en door de afbraak van het viaduct van Merksem gaat de omgeving er nog meer op vooruit.

 

Antwerpen-Noord

 

 

Het viaduct van Merksem verdwijnt. Dankzij een gedeeltelijke ondertunneling van de Ring, komt er ruimte vrij voor de stad en haar omgeving. Drie volledige aansluitingspunten met de Ring aan het Sportpaleis, de Groenendaallaan en het Noordkasteel, zorgen ervoor dat je als bewoner van het Eilandje, Antwerpen-Noord, Deurne, Borgerhout en Merksem vlot de Ring in alle richtingen oprijdt. Vrachtwagens en doorgaand verkeer hebben na de heraanleg geen reden meer om de Ring te vermijden. Dit leidt tot minder verkeersdrukte in Merksem en Luchtbal.

 

 

Schijnpoort

 

 

Een opmerkelijke ingreep is de nieuwe fietsbrug en passerelle bij de Schijnpoortweg, waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken tussen Spoor Oost, het Sportpaleis, de Lotto Arena en het Ringfietspad. Fietsers hebben geen last meer van het verkeer op de Noordersingel en de Schijnpoortweg. Op de begane grond zorgen verkeerslichten ervoor dat je als fietser of voetganger de kruispunten veilig kan oversteken. Het Ringfietspad wordt verder verlengd via de groene bermen langs de verdiepte Ring. Zo ontstaat tussen het noorden van Merksem en Borgerhout een autovrije fietsverbinding die maar liefst 5,4km lang is.