11
oktober
2019
|
13:25
Europe/Amsterdam

Werken Blancefloerlaan ter hoogte van nieuwe P+R - fase 1

Samenvatting

De aannemer start op 21 oktober met de eerste fase van de werken aan de Blancefloerlaan. Ter hoogte van de brug over de R1 werkt hij aan de optimalisatie van de bereikbaarheid - via fiets en openbaar vervoer - van het P+R-gebouw. De eerste fase loopt tot februari 2020.

De realisatie van een duurzame modal shift, waarbij de helft van de verplaatsingen op een andere manier dan met de wagen gebeurt, is een randvoorwaarde voor een succesvolle Oosterweelverbinding. Daarom worden er binnen de Oosterweelwerken niet alleen snelwegen heringericht, maar wordt er ook werk gemaakt van nieuwe fietsinfrastructuur of de aanleg van knooppunten, zoals P+R gebouwen, waar weggebruikers op een ander vervoermiddel kunnen overschakelen.

Langs de Blancefloerlaan op Linkeroever zijn de werkzaamheden aan de nieuwe P+R - met aansluiting op de verbindingsweg - volop aan de gang. Om de P+R te laten aansluiten op het lokale wegennet én om ervoor te zorgen dat het gebouw zijn functie als duurzaam knooppunt optimaal kan vervullen, passen we ook de Blancefloerlaan aan.

Op 21 oktober start de aannemer met de werken aan en rond de Blancefloerlaan, om die vlotte aansluiting mogelijk te maken. Concreet:

  • leggen we onder de Blancefloerlaan een nieuwe fietstunnel aan;
  • worden de fietspaden aan weerszijden van de Blancefloerlaan vernieuwd;
  • komt er ter hoogte van de P+R een nieuwe halte voor De Lijn;
  • verleggen we de keerlus van de tram (die nu ter hoogte van Mediahuis ligt) tot voorbij de P+R zodat het aanbod van trams hier vergroot wordt;
  • wordt de Blancefloerlaan zelf in deze zone vernieuwd.

Deze werken verlopen in verschillende fases en zijn afgerond begin 2021. Gedurende deze fases, zal het autoverkeer hinder ondervinden op de Blancefloerlaan.

De eerste fase van de werken loopt van 21 oktober 2019 tot februari 2020. We werken dan aan de noordzijde (richting Zwijndrecht). Er is dan geen hinder voor het verkeer richting Antwerpen.

Vanaf 21 oktober zal het autoverkeer richting Zwijndrecht vervoegd over één rijstrook rijden. Hiervoor plaatsen we een verkeerslicht langs de trambedding. Vanaf dan gaat het autoverkeer gedeeltelijk over de trambedding (zie plannetje). Het verkeerslicht zorgt ervoor dat bussen en trams veilig en regelmatig kunnen doorrijden en dat de reistijden voor de reizigers niet oplopen. Fietsers ondervinden weinig hinder van deze werken en fietsen over het dubbelzijdige fietspad aan de zuidzijde.

De volgende fases van deze werken communiceren we op een later tijdstip. Hou dus zeker onze website, sociale media en nieuwsbrief in de gaten.