26
september
2023
|
11:55
Europe/Amsterdam

Zichtberm langs Rietschoorvelden wordt verlegd, werf schuift op richting snelweg

Vanaf 11 oktober* verleggen we de zichtberm langs de wijk Rietschoorvelden. Het eerste deel - tussen de Masurebrug en de eerste doorsteek aan Grote Hoek - blijft maximaal behouden. De rest van de berm langs Geertshoek, Meierhoek en Hooimate schuift op richting de wijk. Nu de werken aan de nieuwe Schijnkoker op hun einde lopen, verleggen we de berm om ruimte vrij te maken voor de Bypass. Dat is een tijdelijke snelweg die het mogelijk maakt om het viaduct van Merksem af te breken, de snelweg verdiept aan te leggen en te overkappen.

Ter hoogte van de wijk Rietschoorvelden in Merksem bouwen we sinds het najaar van 2021 een nieuwe Schijnkoker. Deze koker beschermt dit deel van Merksem tegen overstromingen bij hevige regenval. De oude Schijnkoker ligt in de weg voor het verdiepen en overkappen van de snelweg. Om ook in tussentijd de buurt tegen overstromingen te beschermen bouwen we eerst een nieuwe Schijnkoker, vooraleer we de oude uitbreken. De werken aan de nieuwe Schijnkoker zijn stilaan afgerond. Daarom verleggen we vanaf begin oktober een deel van de zichtberm om ruimte vrij te maken voor de Bypass.

Het gaat om de zichtberm langs de straten Geertshoek, Meierhoek en Hooimate. Het stukje zichtberm tussen de Masurebrug en Grote Hoek blijft maximaal behouden. Ter hoogte van Hooimate ligt vandaag geen zichtberm meer. Die bouwen we de komende maanden terug op. Vanaf Ganzemate/park Distelhoek blijven de werfhekken op de huidige locatie behouden.

Bermenlandschap-Rietschoorvelden---september-2023

Oude zichtberm verlegd, werf schuift op richting snelweg

Hoe gebeurt het verplaatsen van de zichtberm concreet?

  • De bestaande zichtberm wordt ontbost. De bomen die voor de werken niet moeten verdwijnen, blijven uiteraard staan.
  • De zichtberm wordt afgegraven en terug opgebouwd op de nieuwe locatie iets dichter bij de buurt. Zo maken we ruimte vrij voor de bouw van de Bypass. Tegelijk met deze grondwerken, voeren we op bepaalde punten in de berm funderingswerken uit. Ook zullen de damwanden aan Geertshoek/Meierhoek vanaf eind oktober uitgetrild worden. De meest up-to-date planning van de damwanden lees je hier.
  • We zaaien de nieuwe berm en de werfzone tussen de berm en de werfafsluiting terug in. De nieuwe berm wordt langs de snelwegzijde ingezaaid met gras en langs de kant van de buurt aangeplant met inheemse heesters. Zo zorgen we dat het zicht op de geluidsschermen hier zo snel mogelijk vermindert. De vrijgekomen werfzone naast de berm zaaien we in met bloemenrijk gras.
  • Tot slot verplaatsen we de werfafsluiting naar de andere zijde van de berm, de kant van de snelweg. Dit staat gepland in het voorjaar van 2024*

We begrijpen dat het ontbossen van de berm een groot effect heeft op de buurt. Dit groen is zo lang mogelijk behouden. Nu de werken aan de nieuwe Schijnkoker stilaan afgerond zijn, is het echter noodzakelijk om deze ruimte vrij te maken voor de Bypass. 

Eens de nieuwe berm en dit deel van de werf is ingezaaid en vrijgegeven, schuiven de werken hier op richting snelweg en verder weg van de buurt. De hondenweide schuift terug op richting de oorspronkelijke locatie.

Welke impact heeft dit voor de buurt?

Het rooien van de bomen en verleggen van de zichtberm zorgt voor een toename van de geluidsoverlast van de snelweg. Om dat te milderen plaatsten we al in 2022 vier meter hoge geluidsschermen langs de snelweg. Wanneer we de zichtberm verplaatsen, ontstaan er tijdelijk bijkomende gaten in de zichtberm. We doen er alles aan om die periodes zo kort mogelijk te houden. 

Ook wanneer de verplaatste zichtberm de geluidsoverlast van de snelweg doet toenemen, blijft dit onder het niveau van voor de werken. We monitoren onder andere het geluid via vaste geluidsmeters, om de impact van de werken en de snelweg te meten. Wanneer de Bypass in gebruik is genomen, zal de geluidsoverlast van de snelweg verder afnemen.

Bouw geluidsschermen Merksem
Om de impact van het ontbossen en verleggen van de zichtberm te milderen, plaatsten we in 2022 al geluidsschermen van vier meter hoog langs de snelweg.

Hoe ziet de nieuwe berm eruit?

De verlegde zichtberm zal van vorm en hoogte verschillen van de huidige berm. Om dit inzichtelijk te maken, kan je hieronder enkele dwarsdoorsneden terugvinden. Op de overzichtskaart zie je enkele lijnen getrokken met een letter bij. Die lijnen tonen waar de gemaakte dwarsdoorsneden zich ongeveer bevinden. Ter hoogte van dwarsdoorsnede a verandert voorlopig niets.

Overzichtskaart bermenlandschap Rietschoorvelden

Dwarsdoorsnede B - Ter hoogte van Hooimate

Bermenlandschap Rietschoorvelden-dwarsdoorsnede B - Hooimate

Dwarsdoorsnede C - Ter hoogte van Meierhoek 43

Bermenlandschap Rietschoorvelden-dwarsdoorsnede c - Meierhoek

Dwarsdoorsnede D - Ter hoogte van Meierhoek 31

Bermenlandschap Rietschoorvelden-dwarsdoorsnede d - Meierhoek

Dwarsdoorsnede E - Ter hoogte van Geertshoek 36

Bermenlandschap Rietschoorvelden-dwarsdoorsnede e - Geertshoek

Dwarsdoorsnede F - Ter hoogte van Geertshoek 58

Bermenlandschap Rietschoorvelden-dwarsdoorsnede f - Geertshoek

Dwarsdoorsnede G - Ter hoogte van Geertshoek 76

Bermenlandschap Rietschoorvelden-dwarsdoorsnede g - Geertshoek